't Heerlijk Recht All Stars

Gisteravond hebben MdV, BC en FvP een gesprek gehad met 3 heren van het COVS :
de voorzitter
het 'hoofd terreinonderhoud'
de penningmeester


Hierbij een samenvatting van het gesprek :

Na het nuttigen van echte verse Limburgse vlaai (met dank aan BC en zijn ouders) met koffie en thee hebben we onszelf nader geintroduceerd.
De voorzitter vroeg zich af waarom we ons niet bij een club aansluiten en daar gebruikmaken van de faciliteiten.
We hebben aangegeven een vriendenclub te zijn en niet de keuze willen maken voor een vereniging en/of ons vast te leggen.
Hij merkte vervolgens op dat hij het veld niet geschikt vond om op te voetballen gezien de belasting en de drainage die op dit moment te wensen overlaat.
Ook heeft de COVS juridisch advies ingewonnen en volgens hun advocaat staat het COVS in hun recht om anderen toegang tot het veld te verbieden.
Om daar aan toe te voegen dat de gemeente daar anders over denkt maar dat het COVS liever de contacten warm houdt dan er een zaak van te maken.
Kern van de zaak is dat het COVS het onderhoud van het veld heeft overgenomen van de gemeente en daar kosten voor maakt.
Omdat er al plannen waren voor een hek om de ijs/skeelerbaan heeft het COVS de gemeente zo ver gekregen het hek om het gehele terrein te plaatsen, in ruil dus voor het overnemen van het onderhoud.
Ergo : het hek zou er toch al komen maar is door de afspraken met de COVS versneld aangelegd en om het gehele terrein.

Het hoofd terreinonderhoud zegt regelmatig op maandagochtend te schrikken van de staat van het veld. Hij noemt met name strepen door slidings en diepe voetbalschoen afdrukken als voorbeeld.
Hij is duidelijk niet blij met de situatie. We hebben hiervoor begrip getoond en aangegeven de laatste weken bewust niet op het veld gespeeld te hebbben om dit niet onnodig te belasten.
En dat we graag duidelijke afspraken willen maken zodat we van elkaar weten waar we aan toe zijn.

De voorzitter stelt voor een financiele bijdrage af te spreken voor het onderhoud. Op de vraag waar hij dan aan denkt komt geen concreet antwoord terug. Ook wil hij met ons duidelijke afspraken maken mbt het gebruik van het veld.

Al pratende zijn we uitgekomen op het volgende :

1. Gebruik van het veld.
In principe bepaalt het COVS wanneer het veld bespeelbaar is. Ze zullen dit kenbaar maken door een bord te plaatsen en zijn bereid om ons hiervan tijdig op de hoogte te stellen (SMS / Whatsapp).
Zaterdagavond uiterlijk 20:00 uur zou goed uitkomen :-)
Ze hebben toegezegd hun beslissing in lijn te zullen nemen met de regionale afgelastingen (gemeld via teletekst) en lokale omstandigheden zoals een flinke bui boven Leiderdorp op zaterdagavond / zondagochtend.
We hebben aangegeven hiermee akkoord te kunnen gaan als dit naar redelijkheid wordt gedaan en voorgesteld om bij 3 tegen 3 het achterste deel van het veld te gebruiken, het deel achter die mooie gele doelpaal.

2. Bijdrage in het onderhoud.
Hoewel het COVS ons niet wil / kan verbieden op zondagochtend het veld te gebruiken is zij van mening (gezien het solidariteitsprincipe en de grotere belasting die wij veroorzaken) mee te betalen aan het onderhoud.
Hierop hebben we aangegeven dit eerst met onze achterban te moeten bespreken, en graag willen weten wat er dan zoal mogelijk is mbt de accomodatie.

3. Toegang en gebruik van de accomodatie.
Doorvragend over de bijdrage in het onderhoud kwam de suggestie om een donateurschap aan te gaan met het COVS. Over toegang, het gebruik van de kleedkamer met douche en opslagruimte voor doeltjes is dan zeker te praten.
Ter info : Een donateurschap op persoonlijke titel kost 30,- per jaar. Om de banden nog verder aan te halen (en om de kosten van het donateurschap er uit te zuipen) hebben we onszelf ook maar gelijk uitgenodigd voor de jaarlijkse COVS bbq :-)

Conclusie :
We hebben een open en constructief gesprek gehad waar beide partijen hebben uitgesproken er met elkaar uit te willen komen. Naar aanleiding van bovenstaande willen we het COVS het volgende voorstel doen :

Een jaarlijkse bijdrage in het onderhoud van 8 x 30,- (onze selectie bestaat op dit moment uit 16 man en we spelen voornamelijk 4x4, omgerekend 1,- pp per wedstrijd)
Toegang tot het terrein en de accomodatie
In alle redelijkheid een wekelijkse keuring van het veld door het COVS waarbij men ons uiterlijk zaterdagavond 20:00 uur op de hoogte stelt bij afkeuring.
We spelen in principe 3x3 op het achterste deel, 4x4 op het voorste deel evt 5x5 bij Matilo.